Card 1c Card 1d Card 1h Card 1s Card 2c Card 2d Card 2h Card 2s Card 3c Card 3d Card 3h Card 3s Card 4c Card 4d Card 4h Card 4s Card 5c Card 5d Card 5h Card 5s Card 6c Card 6d Card 6h Card 6s Card 7c Card 7d Card 7h Card 7s Card 8c Card 8d Card 8h Card 8s Card 9c Card 9d Card 9h Card 9s Card 10c Card 10d Card 10h Card 10s Card 11c Card 11d Card 11h Card 11s Card 12c Card 12d Card 12h Card 12s Card 13c Card 13d Card 13h Card 13s
Čestitamo! Pobedili ste!
Rezultat igre
Vreme:232:324
Rezultat:12312
Vremenski bonus:1234
Ukupan rezultat:3424
Vaša statistika
Najbolji rezultat:3432Datum:YYYY-MM-DD
Pobede u partijama:32Prosečan rezultat:321232
Odigranih partija:62Prosečan rezultat:321233
Procenat pobeda:23%
Lajkujte nas na Fejsbuku!
 

Igrajte ponovo
Vaša statistika
Izaberite bodovanje
 Bez bodovanja
 Standardno bodovanje bez vremena
Standardno bodovanje sa vremenom
 Vegas bodovanje
Jedna boja
 Dve boje
 Četiri boje
Osnovna statistika
Odigranih partija:
Pobede u partijama:
Procenat pobeda:
Najduži niz pobeda:
Najduži niz poraza:
Trenutni niz:
Statistika rezultata
Najbolji rezultat:
Datum:
Prosečan rezultat po pobedi:
Opšti prosečan rezultat:
Vreme i potezi
Ukupno vreme igre (u sekundama):
Prosečno vreme po pobedi (u sekundama):
Ukupan broj poteza:
Prosečan broj poteza po pobedi:
Prosečan broj poteza na sat u pobedama:
Poništi
 
Zatvori
Informacije

Lajkujte nas na Fejsbuku! Ovde uvek možete da postavite pitanje.

 

Važne prečice

Prebaci na ceo ekran:F11 (većina pregledača)
Opozovi potez:Ctrl+Z
Deli ponovo:F2
Zatvori dijalog:Esc

O Pasijansu

Klasičan Pasijans ili Pasijans Klondajk, poznatiji jednostavno kao „pasijans”, jedna je od najpopularnijih vrsta pasijansa. Soliteri i pasijansi su kartaške igre koje može da igra jedan igrač. Pasijans Klondajk je postao popularan u 19. veku tokom zlatne groznice u Jukonu, teritoriji na severozapadu Kanade. Iako prve video-igre pasijansa datiraju iz 1981. godine, popularna kompjuterizovana verzija pasijansa je prvi put distribuirana 1990. godine kao deo operativnog sistema Windows 3.0, sa ciljem da pomogne ljudima da nauče da koriste miš za prevlačenje i otpuštanje. Napravio ga je neplaćeni pripravnik. U današnje vreme pasijans bitno smanjuje kancelarijsku produktivnost, te ga lokalno IT osoblje često onemogućava, što primorava zaposlene da traže onlajn oblike zabave tokom svog radnog vremena. Uživajte u pasijansu onlajn!

Kako se igra?

Na početku igre je izmešan špil. Cilj je poređati karte po boji i broju počevši od asova na dnu, a završavajući s kraljevima na vrhu. Počevši od asova, igrač može stavljati karte na baze u gornjem desnom uglu table za igru. Igrač pomera karte mišem koristeći tehniku prevlačenja i otpuštanja, odnosno klikom na kartu i držanjem tastera miša dok pomera miš zajedno sa kartom na novo mesto, gde otpuštanjem tastera miša oslobađa kartu.

Ako nema karata koje je moguće staviti na baze, igrač može da izvuče kartu (ili tri karte, u zavisnosti od toga koju varijantu igre je izabrao) sa talona u gornjem levom uglu table za igru, ili da koristi karte koje su već na tabli. U tradicionalnom pasijansu, karte na tabli su raspoređene u maksimalno sedam grupa. Neke karte su okrenute nagore, a neke nadole. Igrač može da pomera karte koje su okrenute nagore. Takva karta se može pomeriti ili na bazu, koja se nalazi iznad, ili se može zajedno sa svim kartama na sebi pomeriti na neku drugu grupu karata. Karta se može staviti na drugu kartu u bilo kojoj grupi ako i samo ako ima broj koji je manji za jedan i boju koja je suprotna od boje karte na koju se stavlja.

Postoje dva glavna načina bodovanja u onlajn pasijansu. Za Vegas bodovanje igrač unapred ulaže 52 dolara (po 1 dolar za svaku kartu; negativni iznosi su dati u zagradama), a zatim dobija 5 dolara za svaku kartu postavljenu na bazu. U ovoj vrsti bodovanja, igrač može da prođe kroz karte na talonu ograničen broj puta: jedan ako se okrene samo po jedna karta, a tri ako se okrenu tri karte istovremeno. Druga vrsta bodovanja je standardno bodovanje. Njim se prosto igraču dodeljuju bodovi za svaki potez. Kada se koristi standardno bodovanje, igrač može da izabere da igra sa vremenom ili bez vremena. U igri sa vremenom, bodovi se oduzimaju kako vreme prolazi, a na kraju igre se dodeljuje bonus za blagovremeni završetak.

Mogu biti korisni sledeći saveti. Kliknite desnim tasterom miša na kartu da biste je poslali na bazu, a desnim klikom na zeleni prostor ispod karata ćete poslati na bazu sve karte koje se tamo mogu poslati.

Kontakt informacije

Možete nam poslati e-mail na kontakt@pasijans.org. Sva pitanja, žalbe, hvala ili komentari su dobrodošli.

Ovu igru je kreirala kompanija Simiade. Evo kako nas možete kontaktirati:

Simiade
Adam Narkiewicz
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
Poljska
+48 728235409
contact@simiade.com
https://simiade.com/

Zatvori